Presentacio del Ajuntament, inici obres Eixos Verds