Paella, festa i reivindicació d’espai públic de les veínes de Sant Antoni